Nytt i N-able Patch Management

En veldig etterspurt funksjon i Patch Management har vært mulighet til å lage mer granulære policyer for automatisk godkjenning av patcher. 

Per nå har godkjenninger, både for Microsoft- og tredjepartsprodukter, kun vært på fem nivå – Critical, Important, Moderate, Low og Other. For Microsoft-produkter spesifikt har disse nivåene kun vært gjeldende for sikkerhetsoppdateringer, slik at alle andre oppdateringer, uansett type, har havnet i kategorien Other.

Dette vil nå bli endret slik at MSP-er får detaljert kontroll over hvilke patcher som skal automatisk godkjennes eller ikke. For Microsoft-produkter vil MSP-er kunne sette godkjenningsnivå basert på klassifiseringer, for eksempel kritiske oppdateringer, servicepakker, drivere, sikkerhetsoppdateringer, med mer.

For tredjepartsprodukter vil MSP-er kunne sette oppdateringspolicy basert på applikasjon istedenfor nivå, slik at de får fullstendig kontroll over patching av de programmene som kundene bruker.

Ny godkjenningspolicy er bare starten på forbedringer som kommer i Patch Management for RMM. Informasjon om sårbarheter med CVE- og CVSS-score er en annen forbedring i Patch Management, og vil hjelpe MSP-er med å identifisere enheter som er sårbare for angrep.

Disse forbedringene vil gjøre MSP-er mye mer rustet til å ta ansvar for patching av kunders enheter på en best mulig effektiv og sikker måte.

Se flere saker

keyboard_arrow_up