Frokostseminar i Bergen 10. mars 2023

Vi ønsker velkommen til ID frokostseminar i Kronstadparken!

I en verden med spisset konkurranse, økt risiko og stor knapphet på arbeidskraft med relevant kompetanse og erfaring, fremtvinges standardiserte løsninger og leveranser for å overleve. Dette kan bare gjøres gjennom å effektivisere og automatisere ens leveranser.

Våre to siste ID Seminarer har hatt søkelys på hva som skal til for å etablere standard leveranser med høyest mulig kvalitet til minst mulig risiko. Markedet vil ikke bare ha «alt inklusive» leveranser, som MSP, så har du heller ikke noe valg for å kunne tilfredsstille kvalitet, sikkerhet og effektivitet. I vårt frokostseminar i Bergen 10. mars gir vi deg et resymé på hva som har vært tema og mindset på det to foregående suksess seminarene vi hadde i Oslo: Automatisering og sikkerhet ved bruk av våre markedsledende produkter fra Halo Service Solutions og N-able.

Frokostseminarene våre er et nytt format som vi introduserer i i 2023 og som vi håper skal finne sin plass i en travel hverdag. Her får du selvsagt frokost, men også en konsentrert drodling på aktuelle temaer som beveger seg i tiden med anledning til å løfte og diskutere slike temaer med kolleger fra bransjen og oss.

Agenda:

08:00 – CEO og Gründer, Atle Opstvedt

Markedet krever «alt inklusive» leveranser. Hvilke mindset kreves av deg som MSP for å overleve i et marked med økt konkurranse, større knapphet på relevant kompetanse, samtidig som trusselbilde gjør at et hvert regnestykke kan gå galt, hvis du ikke har har sikret leveransen tilstrekkelig. Atle Opstvedt, CEO og Gründer gir oss sin betraktning av markedet og hva som skal til for å lykkes.

08:15 – N-able best practice og nyheter

N-able leverer to RMM systemer i verdensklasse som er bygget opp for at du som MSP skal kunne ta mer ansvar til mindre risiko. Med hovedvekt på N-central vil Morten Blindheim vise hvordan du ved riktig bruk av disse løsningene langt på vei kan imøtekomme etterspørselen i markedet.

09:00 – N-able EDR Vigilance

Vi er i en tid hvor trussel aktørene utvikler angrepene sine i et ekstremt tempo. Da blir det selvsagt nødvendig at man holder tritt når man beskytter seg selv og sine kunder. EDR forbedrer seg kontinuerlig og Mattias Nygaard viser den siste utviklingen hos EDR/SentinelOne

09:30 – HaloPSA

Når ønsket SLA er etablert, kreves det også at du har et verktøy som kan automatisere hendelsene inn i prosesser som sikrer at du kan gjennomføre dine leveranser til høyest mulig kvalitet til minst mulig risiko. En hver hendelse må håndteres, bearbeides, gjennomføres, faktureres og rapporteres. Det hjelper ikke med verdens beste underliggende verktøy eller kompetanse, hvis du ikke har et verktøy som lar deg automatisere leveransen. Halo sine løsninger for ticket, PSA og IT Service Management har tatt markedet med storm. Financial Times viser til Halo som et av de raskest voksende selskapene i Europa i 2022.

Andre Ripmann og Trond Jarle Eriksen fra Intranet Distribusjon viser det siste fra HaloPSA og hvorfor mottagelsen fra brukerne har vært over all forventning

Velkommen til Gartneriet Husrestaurant , Inger Bang Lunds vei 4, 5059 Bergen, Norge.

Se flere saker

keyboard_arrow_up