Bærekraftspolicy

Bærekraftspolicy for Intranet Distribusjon AS – Team Intranet

Innledning

Hos Team Intranet erkjenner vi vårt ansvar for å redusere miljøpåvirkningen og drive vår virksomhet på en miljømessig bærekraftig måte. Vår bærekraftspolicy gir oss en klar retning og definerer våre prinsipper, mål og handlinger for å bli en mer miljøvennlig tjenesteleverandør.

Omfang

Denne policyen gjelder alle ansatte hos Team Intranet og styrer vår tilnærming til miljømessig bærekraft i hele vår distribusjonsvirksomhet.

Verdier og forpliktelser

 • Vi forplikter oss til å redusere karbonavtrykket vårt ved å optimalisere transportmetoder og forbedre energieffektiviteten.
 • Vi prioriterer å minimere avfall og effektivt bruke ressurser i alle våre tjenester.
 • Vi velger miljøvennlige materialer og løsninger der det er mulig.
 • Vi fremmer en kultur for bærekraft blant våre ansatte og kunder.

Overordnede mål

 • Redusere drivstoffbruket for våre distribusjonskjøretøy med 15 prosent innen 2026.
 • Øke antallet elektriske eller hybrid kjøretøy i vår eventuelle bilpark til minst 100 prosent innen 2028.
 • Kutte papirforbruket på kontoret med 30 prosent innen 2025.
 • Gjenvinne minst 90 prosent av avfallet generert på kontoret innen 2025.

Tiltak

 • Investere i energieffektive og miljøvennlige transportkjøretøy.
 • Digitalisere papirbaserte prosesser for å redusere avfall.
 • Overvåke drivstoffbruket nøye og planlegge optimale distribusjonsruter for å redusere utslipp.
 • Tilby opplæring til ansatte om bærekraftige transportmetoder og miljøvennlige arbeidspraksiser.

Ansvar og eierskap

Daglig leder har ansvaret for å koordinere implementeringen av denne policyen og overvåke fremskrittene. Alle ansatte er ansvarlige for å følge beste praksis for bærekraft i sine arbeidsområder.

Overvåking og rapportering  

Vi overvåker våre bærekraftsmål og rapporterer årlig til interessenter om våre fremskritt. Vi vil vurdere energiforbruk, transportutslipp, og avfallsmengde for å sikre at vi er på rett spor.

Kommunikasjon

Policyen kommuniseres til alle ansatte og distribueres gjennom våre digitale kanaler. Opplæring gis regelmessig for å styrke forståelsen og engasjementet for bærekraftsmålene.

Godkjenning og gjennomgang

Denne policyen er godkjent av daglig leder og gjennomgås og oppdateres årlig for å sikre at den fortsetter å gjenspeile våre bærekraftsprinsipper og mål.

Spørsmål om vår bærekraftspolicy kan rettes til info@intranet.no.

keyboard_arrow_up