• Intranet Distribusjon
  • Edvard Griegs vei 3B, 5059 Bergen.
  • Telefon: 55 38 99 20
  • E-post: team@intranet.no

Kontakt oss

Intranet Distribusjon
Edvard Griegs vei 3B (4 etg),
5059 Bergen
Telefon: 55 38 99 20

Org.nr: NO 993 912 344 MVA
Bank: 9524.05.40364 (Handelsbanken)

Tilbakemelding

Tekniske forespørsler sendes direkte til teknisk@intranet.no – forhandlersøknader på eget skjema