Slik har ECIT Solutions AS økt verdien på sine tjenester!

Intranet er av mange omtalt som MSP-pioneren i Norge, og vi er og skal alltid være den foretrukne partner for bedrifter som lever av å selge IT-tjenester. Vår hovedkompetanse er å utvikle kommersielle tjenester til sikring, drift og tilgjengelighet av IT-infrastruktur.

Vår lidenskap er å dele kunnskap med våre partnere innenfor hvordan de kan bygge smarte og profitable IT-tjenester som sikrer dem jevn vekst og årlig avkastning. Basert på dette har vi håndplukket noen partnere som utmerker seg i sitt marked.

Vår partner ECIT Solutions AS:

ECIT konsernet er børsnotert på Oslo Børs, og driver med det meste innen økonomi og IT-tjenester. ECIT Solutions er en av de store IT-selskapene i ECIT konsernet. De leverer tjenester innen alt fra rådgivning rundt sikkerhet og GDPR, til komplette IT-løsninger. De leverer også AV, møterom og printerløsninger, men drar selv frem it-drifts avdelingens leveranse av endepunktsikkerhet, brukerstøtte og overvåkning av kundens løsninger som den viktigste tjenesten i akkurat denne sammenheng.

Et godt samarbeid over mange år gir resultater:

Gjennom mer enn 10 års utvikling har de bygget opp en preventiv tilnærming hvor de automatiserer det de kan. I en slik driftsløsningen er rask og effektiv varsling, etterfulgt av fjernstyring av kundens miljø helt avgjørende. For å lykkes med denne drifts og support løsningen har ECIT Solutions hatt Intranet med på laget hele veien.

«Intranet har gitt oss fortløpende råd og den innsikten vi trenger for å tilpasse oss et marked i stadig endring. Sammen har vi opparbeidet oss stor tyngde og kunnskap innen teknologien som N-Able leverer. Dette har ført til at vårt forhold har blitt mer som et tosidig samarbeid hvor verdiøkning og trygghet rundt valg og tjenester er en gjensidig prosess.

For oss har det vært strategisk viktig å ha en norsk leverandør, som kan bidra med en norsk tilnærming til produktene. Vi hadde trolig ikke vært der vi er i dag uten en leverandør som deler vårt ønske om effektivitet og verdiskapning.», sier Kenneth Leiknes, Ecit Solutions AS.

N-able RMM lar ECIT Solutions automatisere store deler av driften:

Idag bruker de N-able RMM til å overvåke rundt 1000 serverere og 5000 arbeidsstasjoner. Ved hjelp av N-able RMM samles det kontinuerlig informasjon om nettverket og nettverksutstyr. Løsningene Managed antivirus, Web protection og Patch Management er idag også en standard del av ECIT Solutions sine sikkerhetspakker. Fordelen med disse pakkene er at de passer like godt for små og tore bedrifter, siden kravet til sikring av endepunkter er de samme.

At alle tjenestene er «managed» har stor betydning for at de kan drifte dette så effektivt som mulig. Det gjør dem skalerbare på en måte som har bidratt til at de idag har kunder med flere fornøyde sluttbrukere. N-able sine gode verktøy for fjernstyring har også bidratt til at deres konsulenter og deres support team bare er noen klikk unna å bistå kunden.

«Ved å benytte verktøy for støtte og fjernstyring har vi fått muligheten til å automatisere svær mye av driften. Dette har gjort oss effektive, skalerbare og handlekraftige. Før var våre typiske kunder ytterpunktene, de små firmaene som ikke hadde mulighet til å ha egne IT-ansatte. Eller de støtte firmaene hvor vi bisto It-avdelingen med våre tjenester, slik at de kunne fokusere på sin kjernevirksomhet. Men på grunn av skaleringsmulighetene kan vi i dag levere tjenester til firmaer i alle størrelser og formater.», sier Kenneth Leiknes, Ecit Solutions AS.

ECIT Solutions om tiden fremover:

Vårt fokus fremover ved siden av å levere sikker og god IT drift, er å fortsette satsning mot skyløsninger, vandrende brukermiljøer og alle mellomlag som må betjenes og sikres. De færreste vil kunne flytte all drift over i skybaserte løsninger. Derfor vil trolig hybrid løsninger være det som gjelder i årene fremover. Kundene vil forvente at alt integreres og der ønsker vi å bidra med gode løsninger. Dette vil føre til et økt kompleksitetsnivået innenfor sikkerhet, som videre vil gi oss som “MSP” et økt behov for bedre sikkerhetsløsninger og trolig også eksterne sikkerhetspartnere.

I første omgang kommer vi til å benytte oss av gode IT firma i samme konsern og dra nytte av svært god kompetanse innen sikkerhet og løsninger generelt. Men en ting er sikkert, markedet har aldri virket mer lovende for å levere totale løsninger hvor sikkerhet er ivaretatt i alle ledd. Her har vi et klart mål om å være i front. For å klare dette er vi glade for å ha Intranet i ryggen, og ser fram til videre samarbeid i tiden fremover.

Se flere saker

keyboard_arrow_up