• Intranet Distribusjon
  • Edvard Griegs vei 3B, 5059 Bergen.
  • Telefon: 55 38 99 20
  • E-post: team@intranet.no

Vellykkete seminarer i Oslo

Seminar vurderingene etterlater ingen tvil – Våre seminarer er etterspurte og tar opp riktige temaer! De nylig avholdte Acronis- og GFI MAX seminarene hadde fornøyde deltakere med fokus på inntjening og posisjonering. Med våre gjennomganger av markedet og våre produsenters muligheter til å ivareta begge deler, setter vi søkelys på de utfordringer som ligger i markedet i dag.

Fra GFI MAX seminaret 7. mai 2014

DSC_3104

Ronald Blokhuis fra GFI MAX gjennomgår teknologien bak GFI MAX Backup

DSC_3105

Colin Muir har full oppmerksomhet under sin gjennomgang av GFI MAX Service Desk og App Control

DSC_3107

Shyam Royala fra Intranet viser hvordan man øker sin inntjening med bruk av GFI MAX konseptet

DSC_3112

Harald Ramsøy tar oss gjennom MSP markedet

Fra Acronis seminaret 14. mai 2014

DSC_3152

Atle Opstvedt fra Intranet åpner ballet

DSC_3155

Frode Madsgård fra Intranet gjennomgår nyhetene som ligger i rebranding og prislister

DSC_3157

Henrik Petersen fra Acronis, forteller om mulighetene som ligger i å gjøre butikk på Acronis produktene

DSC_3163

Joakim Lindgren fra Acronis, tar oss gjennom Acronis Access og muligheter der