• Intranet Distribusjon
  • Edvard Griegs vei 3B, 5059 Bergen.
  • Telefon: 55 38 99 20
  • E-post: team@intranet.no

Velkommen til ID-Workshop 2020!

En digital dag med oss! 22.10.2020 11:00-15:30

Kjære partner,

Dere ba om det, så vi har tatt dere på ordet!
Vi har gleden av å invitere deg til en digital ID-Workshop, hvor vi sammen løser oppgaver, drøfter problemstillinger og diskuterer muligheter og utfordringer med disse.

Dagens tema er SolarWinds RMM med søkelys på automatisering ved hjelp av verktøyene Automation Manager og Patch Management. Workshopen er bygget rundt relevante og aktuelle oppgaver som vi skal presentere og diskutere.

ID-Workshop finner sted på Thon Hotel Opera, og vil bli streamet til alle som ønsker å se på. Vi har med oss en ekspertgruppe fra våre partnere som vil debattere og drøfte de ulike temaene og spørsmålene som tas opp.

Agenda: 

11:00-11:05 Velkomst og agenda: Gunnar Jakbobsen, Account Manager. 

11:05-11:30: Introduksjon & presentasjon av konseptet: Ryggraden i din leveranse. Mirsad Gusic, MSP technical Advisor. 

11:30-12:00: Presentasjon: Hvorfor automatisere + demo av Automation Manager, Morten Blindheim, Sales Enginer. 

12:00-13:00: Oppgaver:Hvordan håndtere midlertidige adminkontoer, og automatisere sikkerhetsrutiner på endepunkter. + diskusjon med ekspertpanel. 

13:00-14:00: Lunsj/Pause!

14:00-15:00: Patch Management med Kenneth Leiknes fra ECIT Soulotions AS. + diskusjon med ekspertpanel. 

15:00-15:30: Avslutning. Gunnar Jakobsen. 

Husk å ha klar en pc du kan gjøre oppgaver på, og spørsmål du vil ha svar på denne dagen!

Meld deg på her: https://ui.lnk.md/Events/e37d3718-8266-44f4-8208-3e88432a34e3