• Intranet Distribusjon
  • Edvard Griegs vei 3B, 5059 Bergen.
  • Telefon: 55 38 99 20
  • E-post: team@intranet.no

SolarWinds Service desk – funksjoner

Ansatt portal

Se for deg at dine ansatte har en egen portal for alle tjenester de måtte ha behov for — fra IT til HR til fasilitering og mer. Ved at de kan sende sine forespørsler gjennom portalen, kan de enkelte ansvarlige eller behandlere hente inn all nødvendig informasjon og derav selvsagt ha en mye raskere saksbehandling. Ikke bare det, de ansattes verden blir enklere og mer elegant fordi de umiddelbart får tilgang til eller får formidlet sine behov.

Øk de ansattes produktivitet

Når produktiviteten står på spill, skapes frustrasjon som ikke er bra for bedriften eller organisasjonen. Ved at man får mulighet til å sende sine forespørsler via en portal, følge opp sine henvendelser, forstå tilhørende SLA og konsentrere seg om egen arbeidsrutiner.

Data-drevet service leveranse

Ikke bare er portalen brukervennlig for de ansatte, men den tilbyr en unik mulighet til å samle inn nødvendig informasjon som igjen sikrer raskere saksbehandling. Tilpass dine tjenestekataloger og hendelses-håndteringer så du er sikker på at du møter og tilfredsstiller dine ansattes behov og forventninger.

24/7 aksess til tjenesteytere

Moderne ansatte er ikke alltid på kontoret. De fjernjobber, har kundemøter og reiser med fly og tok. Når de trenger svar, så er sikrer portalen dem direkte tilgang til status på sine forespørsler og en direkte kommunikasjonslinje til respektive tjenesteleverandører.  For ikke å glemme et klikks tilgang til din erfaringsdatabase som er stappfull av gode løsninger for fremming av selvbetjenings prosesser.