• Intranet Distribusjon
  • Edvard Griegs vei 3B, 5059 Bergen.
  • Telefon: 55 38 99 20
  • E-post: team@intranet.no

Backup LP jan 2018


Det viktigste med backup teknologi er at den gir deg maksimal beskyttelse med minimal innsats. I tillegg skal den selvsagt fungere og bruke minst mulig ressurser for å sikre dine verdier på kortest mulig tid. Mye av dette er motstridene ønsker, men i Solarwinds Backup har vi klart akkurat dette. MED ETT KLIKK aktiviserer du en av markedets mest avanserte, raskeste og stabile teknologier som i kraft av sine ekstreme egenskaper lar deg velge akkurat den gjenopprettingen du eller dine kunder ønsker. Hva innebærer det? Jo, at ved å etablere teknologien har du tilgang til alle løsningene. Du slipper å spå sannsynligheter eller vurdere risikoer på eventuelle kriser. Du trenger heller ikke å kreve minsteverdier på gjenopprettingstid og tidspunkter. Du gjør dine prioriteringer den dagen du trenger det, ikke før!

Enten du skal sikre dine servere, PC-er det være seg fysisk, virtuell, Windows, Linux, Mac eller dine applikasjoner (SQL, Exchange, MySQL, ORACLE m.v.) vil du med denne løsningen kunne velge om du vil gjenopprette enkeltfiler, gjøre krisegjenoppretting av hele maskiner og systemer eller ganske enkelt bare migrere fra fysisk til virtuelt.

Lurer du på hvor backup dataene blir lagret? Vi har selvsagt lagring i Norge, eller om du ønsker, så kan du etablere lagring i eget datasenter.

Ta det første steget til en standardisert og samtidig dynamisk Backup hverdag allerede i dag – vi byr på den første måneden gratis (ingen binding). Fyll ut skjemaet for enten å få en gjennomgang på web før du starter eller gå rett på sak selv.

Det viktigste med backup teknologi er at den gir deg maksimal beskyttelse med minimal innsats. I tillegg skal den selvsagt fungere og bruke minst mulig ressurser for å sikre dine verdier på kortest mulig tid. Mye av dette er motstridene ønsker, men i Solarwinds Backup har vi klart akkurat dette. MED ETT KLIKK aktiviserer du en av markedets mest avanserte, raskeste og stabile teknologier som i kraft av sine ekstreme egenskaper lar deg velge akkurat den gjenopprettingen du eller dine kunder ønsker. Hva innebærer det? Jo, at ved å etablere teknologien har du tilgang til alle løsningene. Du slipper å spå sannsynligheter eller vurdere risikoer på eventuelle kriser. Du trenger heller ikke å kreve minsteverdier på gjenopprettingstid og tidspunkter. Du gjør dine prioriteringer den dagen du trenger det, ikke før!

Enten du skal sikre dine servere, PC-er det være seg fysisk, virtuell, Windows, Linux, Mac eller dine applikasjoner (SQL, Exchange, MySQL, ORACLE m.v.) vil du med denne løsningen kunne velge om du vil gjenopprette enkeltfiler, gjøre krisegjenoppretting av hele maskiner og systemer eller ganske enkelt bare migrere fra fysisk til virtuelt.

Lurer du på hvor backup dataene blir lagret? Vi har selvsagt lagring i Norge, eller om du ønsker, så kan du etablere lagring i eget datasenter.

Ta det første steget til en standardisert og samtidig dynamisk Backup hverdag allerede i dag – vi byr på den første måneden gratis (ingen binding). Fyll ut skjemaet for enten å få en gjennomgang på web før du starter eller gå rett på sak selv.