• Intranet Distribusjon
  • Edvard Griegs vei 3B, 5059 Bergen.
  • Telefon: 55 38 99 20
  • E-post: team@intranet.no

Stigombord seminarene starter 10. mars i Ålesund!

Tradisjonen tro stiger vi ombord i hurtigrute skipene og tar med oss våre seminarer til en havn i nærheten av deg som bor på vestlandet, midt-Norge og Nord-Norge!. Sett av datoene for hhv. Ålesund, Trondheim og Bodø! – Se full agenda her!