• Intranet Distribusjon
  • Edvard Griegs vei 3B, 5059 Bergen.
  • Telefon: 55 38 99 20
  • E-post: team@intranet.no

Fra agendaen til Stigombord 2019

Det handler om å sikre rette marginer i sine leveranser – er du i synk med markedet?

Vi setter søkelyset på MSP tjenestene sin posisjon i produktsyklusen. Rapportene fra markedet er krystallklare på at marginene for MSP’ene aldri har vært høyere. Overvåking og drift er i den modne delen av produktsyklusen. Samsvarer dette med din hverdag og ditt marked? Francesco Dibartolo sitter på høyaktuelle internasjonale betraktninger rundt vårt marked. Sitter vi på perrongen når toget går eller har vi bygget strategier og løsninger for å ta vår del av kaken? En naturlig KPI i en hver bransje er at man vokser i samme takt som markedet generelt, men enda viktigere er at man evner å ta ut de marginer som ligger i markedet. Dette setter krav til verktøy, effektivitet og avkastning.

Salgsansvarlig i SolarWinds MSP Europa Francesco Dibartolo

Produksyklus MSP markedet

Stigombord

Registrering Stigombord seminar
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.