• Intranet Distribusjon
  • Edvard Griegs vei 3B, 5059 Bergen.
  • Telefon: 55 38 99 20
  • E-post: team@intranet.no

Sjekk at enheter er beskyttet mot WannaCry via MSP RMM dashboard

Er ditt nettverk beskyttet mot WannaCry Ransomware?

SolarWindsMSP har lagt ut en oppskrift på hvordan man via dashboard i MSP RMM kan bekrefte at enheter i nettverk er beskyttet mot WannaCry Ransomware.

Se oppskriften her