• Intranet Distribusjon
 • Edvard Griegs vei 3B, 5059 Bergen.
 • Telefon: 55 38 99 20
 • E-post: team@intranet.no

ID Seminar Thon Hotel Opera 20. november

Sett av tid i kalenderen til vårt neste SolarWinds MSP Seminar!

Er du bruker av Solarwinds MSP sine produkter eller vurderer konseptet? Da må du sette av tid i kalenderen slik at du får servert det siste nye fra det som beveger seg i markedet både på produkt og marked. Stedet er Thon Hotel Opera og vi serverer godbiter fra produsent servert sammen med betraktninger fra vår daglig leder Atle Opstvedt på hvor viktig det er å etablere og posisjonere unike leveransemodeller til sine kunder. Det hele spisses med fantastisk mat fra hotellets kjøkken og samvær med likesinnete kollegaer.

 

AGENDA:

 • 10.30 – 11.00 Registrering og mingling
 • 11.00 – 12.00 Nyhet! SolarWinds MSP lanserer ny funksjon for administrasjon av nettverkskomponenter via RMM dashbordet.
  • SolarWinds MSP lanserer ny funksjon for administrasjon av nettverkskomponenter via RMM dashbordet. Den nye teknologien utvider ditt tilbud av proaktive tjenester og øker kvaliteten i dine leveranser.
 • 12.00-13.00 Verdileveranser – er du beredt og tilgjengelig?
  • Vår leveranser utfordres daglig og mer enn noensinne utfordres vi på kvalitet, beredskap og tilgjengelighet. Dette krever nye innfallsvinkler og revurderinger av eksisterende leveransemodeller. Ikke minst må vi forholde oss til hvordan vi priser og presenterer kvaliteten i tjenestene. Legger vi på prisen eller kan vi gjøre de selvfinansierende?Vi går gjennom ID konseptet’s leveransemodell med fokus på etablering og posisjonering av verdiøkende tjenester.
 • 13.00-14.00 Lunsj
  • Tilbakemeldingene er unisone – lunsjen på Thon Hotel Opera er av høyeste klasse og vi synes det setter en ekstra spiss på dagen. Mingling og god mat er aldri feil!
 • 14.00 – 15.00 SolarWinds Backup
  • Ingenting er som det var og slik er det blitt med backup også. Dagens trusselnivå og kompleksitet gjør at backup må være mer enn bare enkel sikring av data! Dagens backupløsninger utgjør en av flere strategiske lag i et firmas sikkerhets- og krisestrategi. Derfor er det ekstremt viktig at man har løsninger som både skalerer ift til mengde, men som også skalerer ift gjenopprettingskrav og kvalitet. Vi håndterer i dag gjennom våre partnere over 300TB av data i våre SolarWinds Backup baserte backupløsninger. Vi presenterer muligheter og bruksområder med en av de hurtigst voksende backup teknologiene på markedet.
 • 15.00 – 15.30 Avslutning, oppsummering
  • Vi oppsummerer dagen og kjører Q&A på aktuelle tema og andre ting man ønsker å ta opp

Klikk her for påmelding!