• Intranet Distribusjon
  • Edvard Griegs vei 3B, 5059 Bergen.
  • Telefon: 55 38 99 20
  • E-post: team@intranet.no

Seminarer Oslo 13. okt 2016

Teknisk kurs og salgsseminar i Oslo 13. okt 2016

Intranet Distribusjon avholder teknisk kurs i MAX RM og salgsseminar for MAX-partnere i Oslo 13. okt 2016.

Følg lenker under for mer informasjon og påmelding:

Teknisk kurs i MAX RM

Salgsseminar