• Intranet Distribusjon
  • Edvard Griegs vei 3B, 5059 Bergen.
  • Telefon: 55 38 99 20
  • E-post: team@intranet.no

Seminarer Bergen 23. november 2016

Teknisk kurs og salgsseminar i Bergen 23. nov 2016

Intranet Distribusjon avholder teknisk kurs i MSP RMM (aka MAX RM) og salgsseminar for MSP-partnere i Bergen 23. november 2016.

Følg lenker under for mer informasjon og påmelding:

Teknisk kurs i MSP RMM (aka MAX RM)

Salgsseminar