• Intranet Distribusjon
  • Edvard Griegs vei 3B, 5059 Bergen.
  • Telefon: 55 38 99 20
  • E-post: team@intranet.no

Risk Intelligence oppdatering i siste RMM Release

Siste release av MSP RMM inneholder en vesentlig forbedring i Data Breach Scan rapporten i Risk Intelligence.

Det er nå mulig å filterere detaljer for ubeskyttet data etter type. Man blir jo ofte møtt av et stort datasett som det kan være vanskelig å navigere. Nå kan man bare velge type for data man ønsker å fokusere på og datasettet blir redusert i henhold til valgt filter.

Vi håper dette hjelper deg til å lettere identifisere ubeskyttet data på dine enheter.