TECH-ARROW contentACCESS

Sikker skybasert og on-premise arkivering i henhold til GDPR-regelverket, med funksjoner som tagging, legal hold, retention og dataportabilitet.

Les mer om contentACCESS hos TECH-ARROW »

Å ha en god arkiveringsløsning har aldri vært så viktig som nå. En økende mengde data skapes hver dag og lovgivning for behandling av data strammes nå inn.

Kravene til arkiveringsløsninger har endret seg de siste årene. Arkivering handler ikke bare om å lagre data over en gitt tidsperiode, men også om å bygge en bro mellom IT systemer i bruk i bedriften. Konstant tilgjengelighet til dokumenter, e-poster og andre datakilder via nettleser og mobile applikasjoner er et reellt behov.

Med contentACCESS kan du bygge et enkelt, sikkert og velstrukturert arkiv som knytter sammen alle dine datakilder. Ved å lage snarveier som peker til arkiverte dokumenter kan man spare lagringsplass, lette byrden for aktive systemer og forkorte backup vinduer.

Send oss en melding, så kontakter vi deg innen 24 timer