• Intranet Distribusjon
  • Edvard Griegs vei 3B, 5059 Bergen.
  • Telefon: 55 38 99 20
  • E-post: team@intranet.no

Oppgradering av patch management i MSP RMM

To vesentlige oppdateringer av patch management i MSP RMM er nå like rundt hjørnet. Man vil nå kunne sette patch manager til å automatisk kjøre patcher som har feilet om igjen. Man vil også kunne tidsplanlegge sårbarhets skanner til å kjøre på ønsket tidspunkt, daglig, ukentlig, månedlig eller ved behov.

Les statusoppdatering her.