• Intranet Distribusjon
  • Edvard Griegs vei 3B, 5059 Bergen.
  • Telefon: 55 38 99 20
  • E-post: team@intranet.no

Omstrukturering og navneendring for GFI Software!

Fra og med 1. oktober omstruktureres GFI Software i to nye selskaper. De skybaserte tjenestene som inkluderer MAX, blir samlet i selskapet LogicNow, mens det tradisjonelle GFI Software med onsite produkter blir hetende GFI. Omstruktureringen gjøres for å bli mer målrettet og strukturell ift.målgrupper og det var da naturlig å skille de skybaserte tjenestene ut i et eget selskap. GFI MAX, blir som en følge av dette døpt om til MAXfocus, som også vil bli det nye navnet på nettsidene. Vi kommer tilbake med detaljer etter hvert som det blir gjort endringer eventuelle navn og nettsider.

Se pressemeldingen her: http://www.gfimax.com/news/gfi-software-restructures