• Intranet Distribusjon
  • Edvard Griegs vei 3B, 5059 Bergen.
  • Telefon: 55 38 99 20
  • E-post: team@intranet.no

Økt sikkerhet i RMM-dashboard med 2FA

Økt sikkerhet i RMM-dashboard med 2FA.

Det blir stadig mer vanlig at hackere går til målrettede angrep mot MSP-er, istedenfor å angripe kundene deres direkte.

Solarwinds MSP har nå tatt grep for å øke sikkerheten i RMM-dashboardet, og dermed gi økt beskyttelse for deres kunder. Det er derfor ikke lenger mulig å resette 2FA for brukere i RMM-dashboardet. Det blir da ekstra viktig at recovery-koden som genereres ved opprettelse av 2FA blir tatt vare på, på et trygt sted. Hvis recovery-koden ikke er tilgjengelig, må bruker slettes fra RMM-dashboardet og opprettes på nytt.

Vi anbefaler at alle har 2FA påslått i RMM-dashboardet som standard, da dette vil gi økt beskyttelse, ikke bare for MSP-er, men også for deres kunder.

2FA er nå også tilgjengelig i mobilappene for RMM, les mer om det her