• Intranet Distribusjon
  • Edvard Griegs vei 3B, 5059 Bergen.
  • Telefon: 55 38 99 20
  • E-post: team@intranet.no

Nye IP adresser for MSP RMM load balancers

Nye load balancers rulles nå ut for MSP RMM. Om dere skulle oppleve problemer med brannmur som blokkerer kommunikasjon med endepunkter hos kunder må dere oppdatere IP adresser i brannmurer.

Les statusoppdatering her