• Intranet Distribusjon
  • Edvard Griegs vei 3B, 5059 Bergen.
  • Telefon: 55 38 99 20
  • E-post: team@intranet.no

NetPath

NetPath

Visuell oversikt og forståelse for ytelse og infrastruktur i ditt nettverk, fra kilde til destinasjon og alt i mellom

NetPath

Visuell oversikt og forståelse for ytelse og
infrastruktur i ditt nettverk, fra kilde til
destinasjon og alt i mellom

I dagens leveransepregede marked blir kvalitet en større og større del av våre IT leveranser. Det forventes at leverandører av IT tjenester kan gjøre rede for kvaliteten av sine leveranser på en enkel og oversiktlig måte samtidig som du som leverandør ønsker effektive og tidsbesparende verktøy for problemløsning og dokumentasjon. NetPath er et av flere verdiøkende komponenter som dokumenterer kvaliteten i dine leveranser.

Hva er NetPath?

NetPath er funksjonalitet som inngår og kjøres i fra driftskonseptet SolarWinds RMM. Funksjonen lar deg:

Detektere stien en PC (bruker) tar til en gitt URL og måle ytelse og responstid på hvert hopp den tar

Få en visuell presentasjon av hvor forbindelsen er dårlig og hvilken leverandør som er ansvarlig. Noe som gir effektiv feilsøking og gjør at feilretting kan påbegynnes umiddelbart

Typiske applikasjoner som kan måles med NetPath:

Office365, Azure, Skybaserte CRM, ERP, AWS

Andre forretningskritiske applikasjoner som hostes

Hvorfor NetPath?

Visualiserer og dokumenterer kvaliteten på dine eller andres applikasjonsleveranser

Øker profesjonaliteten i dine leveranser

Gjør deg mer effektiv ved at du umiddelbart kan lokalisere hvor eventuelle feil ligger

Hvilke problemer løses?

Overvåker forbindelser fra multiple lokasjoner med multiple stier som har forskjellige kvaliteter (ca 80% av alle ruter går gjennom multiple noder)

Feilsøking av trege forbindelser (forsinkelser, pakketap)

Lokalisering av hvilket punkt i nettverket som forårsaker problem (inkl kontaktinfo på eier av punktet)

Overvåker tilgjengeligheten på tjenester og nettsteder

Viser hvordan applikasjoner blir levert gjennom nettverket som brukere benytter

NetPath VS Traceroute

Visuelt grensesnitt er enklere å forstå

Inneholder en egenutviklet spesiell TCP pakke som emulerer applikasjoner som trafikk, mens f.eks. verktøy som Traceroute ofte blir ignorert av ruter som igjen gir time- out.

Gir ekstra informasjon for stien (eierinformasjon og detaljer på punkter)

Gir historisk informasjon

Varsling ved feil

Erstatter Traceroute og traceroute verktøy samtidig som drift blir enklere

Monitorering av sluttbruker opplevelse

24×7 monitorering og historikk – Spor hvert hopp og vis forsinkelse i sanntid eller siste 30 dagers historikk

Ytelse og QoS monitorering – Få kjennskap til feil før dine brukere opplever de

Visualisering av nettverk – Få en bedre forståelse av nettverket ditt enn de som leverer det vha. visualisering av hele nettverksstien

Node/hopp informasjon – Identifiser et problem og hvem du skal kontakte for å løse det

Kontakt oss om du ønsker mer utfyllende informasjon om NetPath og SolarWinds Remote Monitoring & Management.

I dagens leveransepregede marked blir kvalitet en større og større del av våre IT leveranser. Det forventes at leverandører av IT tjenester kan gjøre rede for kvaliteten av sine leveranser på en enkel og oversiktlig måte samtidig som du som leverandør ønsker effektive og tidsbesparende verktøy for problemløsning og dokumentasjon. NetPath er et av flere verdiøkende komponenter som dokumenterer kvaliteten i dine leveranser.

Hva er NetPath?

NetPath er funksjonalitet i SolarWinds RMM som lar deg:

Detektere stien en PC (bruker) tar til en gitt URL og måle ytelse og responstid på hvert hopp den tar

Få en visuell presentasjon av hvor forbindelsen er dårlig og hvilken leverandør som er ansvarlig. Noe som gir effektiv feilsøking og gjør at feilretting kan påbegynnes umiddelbart

Typiske applikasjoner som kan måles med NetPath:

Office365, Azure, Skybaserte CRM, ERP, AWS

Andre forretningskritiske applikasjoner som hostes

Hvorfor NetPath?

Visualiserer og dokumenterer kvaliteten på dine eller andres applikasjonsleveranser

Øker profesjonaliteten i dine leveranser

Gjør deg mer effektiv ved at du umiddelbart kan lokalisere hvor eventuelle feil ligger

Hvilke problemer løses?

Overvåker forbindelser fra multiple lokasjoner med multiple stier som har forskjellige kvaliteter (ca 80% av alle ruter går gjennom multiple noder)

Feilsøking av trege forbindelser (forsinkelser, pakketap)

Lokalisering av hvilket punkt i nettverket som forårsaker problem (inkl kontaktinfo på eier av punktet)

Overvåker tilgjengeligheten på tjenester og nettsteder

Viser hvordan applikasjoner blir levert gjennom nettverket som brukere benytter

NetPath VS Traceroute

Visuelt grensesnitt er enklere å forstå

Inneholder en egenutviklet spesiell TCP pakke som emulerer applikasjoner som trafikk, mens f.eks. verktøy som Traceroute ofte blir ignorert av ruter som igjen gir time- out.

Gir ekstra informasjon for stien (eierinformasjon og detaljer på punkter)

Gir historisk informasjon

Varsling ved feil

Erstatter Traceroute og traceroute verktøy samtidig som drift blir enklere

Monitorering av sluttbruker opplevelse

24×7 monitorering og historikk – Spor hvert hopp og vis forsinkelse i sanntid eller siste 30 dagers historikk

Ytelse og QoS monitorering – Få kjennskap til feil før dine brukere opplever de

Visualisering av nettverk – Få en bedre forståelse av nettverket ditt enn de som leverer det vha. visualisering av hele nettverksstien

Node/hopp informasjon – Identifiser et problem og hvem du skal kontakte for å løse det

Kontakt oss om du ønsker mer utfyllende informasjon om NetPath og SolarWinds Remote Monitoring & Management.