• Intranet Distribusjon
  • Edvard Griegs vei 3B, 5059 Bergen.
  • Telefon: 55 38 99 20
  • E-post: team@intranet.no

MAX ServiceDesk v2.4: Fakturaeksportering er oppdatert

En av nyhetene i oppdateringen ServiceDesk v2.4 er at MSPer nå kan eksportere kostnader og tidsangivelser i enten PDF- eller CSV-fakturamal med eget brand.

Les mer om hvilke muligheter den siste oppdateringen byr på.