• Intranet Distribusjon
  • Edvard Griegs vei 3B, 5059 Bergen.
  • Telefon: 55 38 99 20
  • E-post: team@intranet.no

Markedsmateriell

Markedsmateriell

Partnerprogram

Har du et ønske om å selge mer av dine tjenester? Har du vurdert å utføre markedsføringsaktiviteter mot eksisterende og potensielle kunder?

Vi ønsker å gjøre terskelen for å iverksette aktiviteter så lav som mulig og vil bistå våre partnere med ferdig materiell tilpasset de enkelte aktiviteter.

Vi er riktig nok ikke et markedsføringsbyrå, men vi kan bistå med erfaring vi har høstet og veilede når det gjelder bruk av Google Adwords, e-post utsendelser, oppsett av landingssider og sosiale media.

Fyll ut skjema til høyre om du er interessert i å motta materiell og evt. veiledning fra oss.

 

Markedsmateriell

Partnerprogram

Har du et ønske om å selge mer av dine tjenester? Har du vurdert å utføre markedsføringsaktiviteter mot eksisterende og potensielle kunder?

Vi ønsker å gjøre terskelen for å iverksette aktiviteter så lav som mulig og vil bistå våre partnere med ferdig materiell tilpasset de enkelte aktiviteter.

Vi er riktig nok ikke et markedsføringsbyrå, men vi kan bistå med erfaring vi har høstet og veilede når det gjelder bruk av Google Adwords, e-post utsendelser, oppsett av landingssider og sosiale media.

Fyll ut skjema til under om du er interessert i å motta materiell og evt. veiledning fra oss.