• Intranet Distribusjon
  • Edvard Griegs vei 3B, 5059 Bergen.
  • Telefon: 55 38 99 20
  • E-post: team@intranet.no

Logoer til trykkeri og aviser

Intranet-logo-m-webadr-72dpi
Intranet-logoen er en beskyttet merkevare som tilhører Intranet Distribusjon. All bruk av logoen må avklares med oss i forkant. Kun godkjent bruk av logo er tillatt. Har du spørsmål, så ta gjerne kontakt med oss.

Logoene som er listet opp her er vektorbasert. Det vil si at disse variantene kan blåses opp i størrelse uten at kvaliteten forringes. Disse versjonene er ment for bruk i avis, trykkerier og foliebedrifter.

Fil: Størrelse: Last ned:
Intranet-logo-hoved-CMYK

Dette er den varianten som skal benyttes som standard.

135.89 KB Last ned
Intranet-logo-hoved-negativ-CMYK 131.4 KB Last ned
Intranet-logo-hoved-negativ-staende-CMYK 141.25 KB Last ned
Intranet-logo-hoved-staende-CMYK 146.93 KB Last ned
Intranet-logo-hoved-staende-SORTHVITT 141.06 KB Last ned
Intranet-logo-m-webadr-CMYK 129.99 KB Last ned
_for trykkerier

Her er en komplett ZIP-fil med alle logoene i en fil samlet.

552.68 KB Last ned