• Intranet Distribusjon
  • Edvard Griegs vei 3B, 5059 Bergen.
  • Telefon: 55 38 99 20
  • E-post: team@intranet.no

LogicNow lanserer LOGICcards

1. oktober blir LOGICcards lansert. Dette er en innebygd hjelper i MAX RM som varsler i dashbordet om kommende hendelser, mulige miskonfigurasjoner, sannsynlige sikkerhetshull og kommende sårbarheter. LOGICcards bidrar til at MSPer jobber raskere og mer effektiv, og forandrer måten MSPer yter service på til sine klienter.

Basert på kontinuerlig analyse av dashborddata gir LOGICcards MSPer ulike type varsler og forslag. Varslene inkluderer oppgraderingsforslag, beskjed om sikkerhetstrusler og risikable software, tips om muligheter for bedriften, tips om opplæring og problemløsing, samt varsler om mulige svakheter med enheten og varsler om trender i markedet.

Les mer om LOGICcards her.