• Intranet Distribusjon
  • Edvard Griegs vei 3B, 5059 Bergen.
  • Telefon: 55 38 99 20
  • E-post: team@intranet.no

Jeg vil tipse min IT partner!

Hei og takk for at du ønsker å dele våre tanker og konsept med din IT partner!

Dette er ikke ment å være et initiativ til å spamme din eller andres IT partnere, langt i fra! Vi synes bare at det kan være greit at han eller hun som andre også får ta del i det som over 8500 IT leverandører verden over nyter godt av og derav også deres kunder. Ved å fylle ut detaljene i nedenstående skjema, så vil vi sende en kort e-post til din IT partner sammen med en brosjyre på det produktet du mener han skal informeres om. Han vil ved den anledning få full anledning til å be om at han ikke kontaktes mer.

Jeg vil tipse min IT partner!