• Intranet Distribusjon
  • Edvard Griegs vei 3B, 5059 Bergen.
  • Telefon: 55 38 99 20
  • E-post: team@intranet.no

Intranet Distribusjon er midtsidestoff

Intranet Distribusjon er midtsidestoff!

Vi har gleden av å være midtside-oppslag i siste nummer av IT-Bransjen.
For de som ikke har fått det med seg i trykkformat, gjengir vi intervjuet her: