• Intranet Distribusjon
  • Edvard Griegs vei 3B, 5059 Bergen.
  • Telefon: 55 38 99 20
  • E-post: team@intranet.no

Drastisk svekkelse i den Norske kronen mot EUR/USD

Etter at Norges Bank valgte å opprettholde rentenivået samtidig som en del negative prognoser ble lagt til grunn, har den Norske kronen svekket seg kraftig mot våre hovedvalutaer EUR og USD. Dette får som konsekvens at alle tilbud som er sendt ut må justeres iht. nye kurs. Ta kontakt med din kundeansvarlige for mer informasjon.