• Intranet Distribusjon
  • Edvard Griegs vei 3B, 5059 Bergen.
  • Telefon: 55 38 99 20
  • E-post: team@intranet.no

Bulk move i MSP RMM

Vi noterer oss med glede at det nå blir mulig å flytte mange enheter på en gang mellom sites i MSP RMM. Nok en gang lyttes det til brukere.

Se oversikt over ny funksjonalitet her.