• Intranet Distribusjon
  • Edvard Griegs vei 3B, 5059 Bergen.
  • Telefon: 55 38 99 20
  • E-post: team@intranet.no

Backupløsninger

[mp_row]

[mp_span col=»12″]

[mp_text]

 Grunnleggende verdipunkter rundt backup løsninger:

 Det viktigste med en backupløsning, er at aksesseringen av data og deretter flyttingen av data fra kilde til mål, foregår på en mest mulig sikker, hurtig og stabil måte. To forskjellige prosesser, men hver for seg ekstremt viktig for å sikre et minst mulig backupvindu (at selve backupjobben tar minst mulig tid). Dette setter selvsagt krav til maskinen backupen foregår på, men jo bedre teknologi som brukes i programvaren, jo bedre utnyttes ressursene i førstnevnte.

 backupvindu

Føy så til utfordringene som dukker opp hvis backupdata skal lagres i skyen (online). Hvis løsningene som benyttes ikke er i stand til å håndtere linjer og/eller maskinvare er av middels kvalitet, blir totaliteten og kvaliteten på selve backupoppgaven radikalt forandret. Veldig mange aktører har samme tilnærming til disse utfordringene, som de ville ha ved vanlig «filkopling». Ta en test på maskinen din. Finn en katalog med noen tusen filer, og kopier disse ut på et share eller til en annen katalog på den lokale harddisken. Da har du en formening om hva som kreves av tid til å flytte dette enda et hakk ut i nettet eller hele veien til skyen. Teknologien må kunne lese og analysere data lynraskt og effektivt. Deretter må den kunne flytte OG skrive dataene til sin nye lokasjon. Alt dette skal skje i tidligere nevnte backupvindu.

Vi kan altså liste dette opp på følgende måte:

 1)      Data som skal sikkerhetskopieres bør ligge på best mulig utrustet maskinvare.

 2)      Programvaren som benyttes til backup må i minst mulig grad være avhengig av kvaliteten i punkt 1, og må derfor være avansert nok til at backup prosessen kan foretas mest mulig effektivt under utvelgelse og flytting av data. Spesielt ved de tilfeller hvor data skal flyttes til et fjernlager, må teknologien være robust og lite sensibel?.

 3)      Løsningen må ha en troverdig og nøyaktig måte å verifisere at riktige data er lagret feilfritt og derav tilgjengelig for tilbakelegging (restore/gjenoppretting), som er neste punkt på vår liste.

 RESTORE – GJENOPPRETTING

 Så er vi kommer til selve grunnlaget og årsaken til at det etableres en backup løsning; Inntreffelse av en hendelse som medfører til et datatap, og at man derfor har behov for tilgang til historiske data for å gjenopprette de tapte data. Vi skiller her mellom nyere data fra siste døgn/uke, og arkivdata. Igjen stilles det krav til hvordan løsningen håndterer aksesseringen av data, analyserer de, flytter de og til slutt skriver de tilbake til de media hvor de skal brukes.

 På minst mulig tid skal riktig data finnes, flyttes og gjenopprettes.

Restoreprosess

En rekke aktører i markedet, stor konkurranse og lite krav til bevis (proof of purchase) har gjort at fokuset i dagens backupmarked, kanskje i alt for stor grad er blitt på pris pr GB, fremfor kvaliteten i gjenopprettet tid og GB – hvordan måler man en slik kvalitet uten å teste reelt?. Dette er noe som har medført at mange i dag uten å vite det, sitter med backupløsninger som i realiteten fungerer som en arkivløsning – særdeles lite egnet for hurtig og presis gjenoppretting. I verste fall, grunnet begrenset utviklet teknologi, finner mange ut (alt for sent) at de ikke en gang har en arkivløsning. Data finnes ikke, noe som selvsagt er katastrofalt. Vi bruker ikke mye tid på de ulike årsakene til dette, men står fast på at dette er noe som forekommer mye oftere enn vi liker å tro.

Hvorfor har vi så mye lettere for å forstå hvorfor sko som lages av bedre materialer skal koste mer enn de som er satt sammen av sistesorterte materialer i en aller annen avkrok?

Intranet Distribusjon har med sine snart 30 år i IT bransjen, lært seg forskjellen på kvalitet fordi vår erfaring og kompetanse gjør oss i stand til å forstå teknologier og deres begrensninger. Alt for mange kyniske aktører underslår konsekvensene av sine produkters utilstrekkelighet. Med oss på laget, får du satt «skapet på plass» og får hjelp til å velge gjennomprøvde og fungerende løsninger. Med så mange partnere på laget ser vi daglig «bevis» på hva som fungerer og ikke.  Som en verdiøkende distributør (VAD), er vi ekstremt opptatt og oppmerksom på at de tjenestene og produktene vi anbefaler deg, også er de tjeneste du skal levere og leve av i neste omgang ovenfor dine egne kunder.

Våre løsninger skal være ekstremt bra på å flytte data fra et punkt til et annet på raskest mulig måte, samtidig som de selvsagt skal bevare integriteten i dataene. Dette gjelder selvsagt begge veier (både backup og gjenoppretting). Enten du skal hente ned en fil eller gjenopprette en havarert server, så skal det kunne gjøres i trygg forvisning om at skoen passer også etterpå!

Så husk disse to spørsmålene i din vurdering av løsning:

Hvor mye data har du råd til å miste, og hvor lenge kan du være uten?

La svaret være det som setter rammen på dine investeringer. God backup.

 

 

[/mp_text]

[/mp_span]

[/mp_row]

[mp_row]

[mp_span col=»12″]

[/mp_span]

[/mp_row]