• Intranet Distribusjon
  • Edvard Griegs vei 3B, 5059 Bergen.
  • Telefon: 55 38 99 20
  • E-post: team@intranet.no

Automation Manager er nå tilgjengelig for alle

Etter en vellykket beta periode er ‘Automation Manager’ nå tilgjengelig for alle med siste Service Release for MAX RM.

Se her for mer informasjon.

Video fra beta release i juli: