SolarWinds EDR Rollback: A Cybersecurity Time Machine

2021-03-10 10:53:18

SolarWinds EDR Rollback: A Cybersecurity Time Machine

Et av nøkkelelementene for å ha en god EDR-løsning er at den er istand til å automatisere responsen for mange av sikkerhetstruslene som kommer hverdag. Uten en EDR-løsning må du håndtere mange av disse trinnene manuelt. Når SolarWinds EDR oppdager en trussel er det fem forskjellige alternativer verktøyet tar i bruk for å stoppe den. Tre kan klassifiseres som forebyggende, som betyr at de stopper skader forårsaket av trusselen. De to andre alternativene kan vi klassifisere som respons, som betyr at du kan bringe endepunktet tilbake til tilstanden før angrepet fant sted. Les mer om SolarWinds EDR og rollback funksjonen i artikkelen under. 

Relaterte artikler

Send oss en melding, så kontakter vi deg innen 24 timer