• Intranet Distribusjon
  • Edvard Griegs vei 3B, 5059 Bergen.
  • Telefon: 55 38 99 20
  • E-post: team@intranet.no

Acronis Files Connect funksjoner

Nøkkelfunksjoner:

 

AFP tilkolbling mot fildelingsområder

Med Acronis Files Connect, kan Mac’er koble seg opp og mounte fildelingsområder på Windows filservere og NAS som aktive AFP volumer. Dette gjør at Mac brukere kan jobbe som normalt med samme verktøy og applikasjoner for aksess til servere og skrivere som før.
 

Full innholdssøk via Spotlight

Acronis Files Connect lenker Mac Spotlight til en serverbaesert indeks som sømløst integrerer seg med Windows søk eller en innebygget Acronis Content Indexing. Acronis Content Indexing kan indeksere filnavn og innhold på et hvilken som helst fildelingsområde inklusive non-Windows og NAS enheter.
 

Filtilgang for mobile enheter

Acronis Files Connect er ikke begrenset til Mac. Sømløs filaksess er også tilgjengelig for mobile enheter (iOS og Android) med intuitiv, surfing, forhåndsvisning, redigering og automatisk synkronisering.
 

Time Machine backup for fildelingsområder

Med Acronis Files Connect, kan dine Mac brukere automatisere backup av sine dokumenter til en Windows filserver eller et NAS og brukere kan selektivt gjenopprette tidligere versjoner direkte fra sin desktop uten å måtte ringe help desk.
 

Network Reshare og DFS support

Med Network Reshare funksjonen (kun subscription) kan Mac klienter bruke AFP fildeling til å knytte seg opp mot en Acronis Files Connect server og får tilgang til filer og mapper som ligger på bakenforliggende SMB filservere og NAS enheter, så vel som Distributed File System (DFS) fildelingsområder .
 

File name policies støtte

Acronis Files Connect kan konfigureres til å utnytte kryss-plattform workflow kompabillitet ved å forhindre at Mac klienter lagrer, oppretter eller omdøper filer med Unicode karakterer eller long path lengder, som ikke kan leses av eldre Windows applikasjoner.
 

Active Directory støtte

Med Acronis Files Connect, kan Mac brukere utnytte sine eksisterende nettverkskontoer og et Kerberos-basert single sign on for tilgang til filer på nettverket innenfor Active Directory rettigheter for å sikre sikkerheten også blant sine Mac brukere.