• Intranet Distribusjon
  • Edvard Griegs vei 3B, 5059 Bergen.
  • Telefon: 55 38 99 20
  • E-post: team@intranet.no

Teknisk Kvarter

Teknisk Kvarter er en webinarserie som tok sikte på å gi våre partnere dypere innsikt i produktene de bruker fra oss. Fra januar 2018, har vi gått over til å kjøre disse som dynamiske webmøter mot enkelt partnere. Har du behov for en innføring i nye funksjoner eller ønsker en gjennomgang av eksisterende? Ta kontakt med våre rådgivere!

Teknisk Kvarter 01.12.2017

Patch Management

Teknisk Kvarter 20.11.2017

Backup Documents – Standalone og RMM integrert versjon

Teknisk Kvarter 03.11.2017

Automatiserte Oppgaver

Teknisk Kvarter 13.10.2017

Network Devices

Teknisk Kvarter 29.09.2017

Skreddersydd filtrering med Filter Manager